ISSN 2490-3329 (Print)
ISSN 2303-7954 (Online)

Uređivački odbor

Scripta Medica (Banja Luka)

Časopis Društva doktora medicine Republike Srpske

UREĐIVAČKI ODBOR

Glavni urednik

Miloš P. Stojiljković


Urednici

Milka Mavija
Snježana Milićević
Slavica Jandrić
Tamara Kovačević Preradović
Olivera Dolić

 

Članovi

Vanda Marković Peković
Šefik Hasukić
Verica Pavlić
Mirza Biščević

 

IZDAVAČKI SAVJET

Predsjednici

Prof. dr Siniša Miljković
Prof. dr Ranko Skrbić

Članovi

Prof. dr Zoran Vujković
Prof. dr Goran Spasojević
Prof. dr Radoslav Gajanin
Prof. dr Duško Vasić
Prof. dr Nikola Gavrić
Prim. dr Milenko Krneta

MEĐUNARODNI UREĐIVAČKI ODBOR

Milorad Mitković, Niš, Srbija
Marko Bumbaširević, Beograd, Srbija
Dragan Micić, Beograd, Srbija
Đorđe Radak, Beograd, Srbija
Dušan Stefanović, Beograd, Srbija
Branislav Antić, Beograd, Srbija
Vinka Vukotić, Beograd, Srbija
Nebojša Bojanić, Beograd, Srbija
Miodrag Ostojić, Beograd, Srbija
Bosiljka Vujisić Tešić, Beograd, Srbija
Milorad Žikić, Novi Sad, Srbija
Branislav Bobić, Novi Sad, Srbija
Beatrice Amann Vesti, Cirih, Švicarska
Franz Wolfgang Amann, Cirih, Švicarska
Luigi Meccariello, Siena, Italija
 

Odgovoran za Web stranicu: Čedomir Radulović
Bibliotekar savjetnik: Srđan Vojvodić
Tehnički sekretar: Slavica Serdar Janjuš
Lektor za srpski jezik: Marina Novković


Prelom teksta: Aleksandar Bursać
Dizajn: CGM Design, Banja Luka
Izdavač: Društvo doktora medicine RS, Medicinski fakultet, Banja Luka
Štampa: Grafix s. p., Banja Luka

Copyright © Društvo doktora, Republika Srpska

ISSN 0350-8218 (Štampano izdanje)

ISSN 2303-7954 (Online izdanje)Tiraž:  1,000 primjeraka